thời điểm thích hợp để du lịch

Thời gian thích hợp đi du lịch ở Phú Quốc

Thời gian thích hợp đi du lịch ở Phú Quốc Thời gian thích hợp đi du lịch ở Phú Quốc

Mùa du lịch từ tháng 6 đến tháng 10 của Phú Quốc là khoảng thời gian mưa nhiều, thỉnh thoảng có bão nên lượng khách du lịch giảm tuy nhiên với địa hình trải dài từ phía Bắc đến phía Nam và được che chắn bởi địa hình 99 ngọn núi trải dài từ phía ...