sung hưng cổ tự

Khái quát Sùng Hưng Cổ Tự

Khái quát Sùng Hưng Cổ Tự Khái quát Sùng Hưng Cổ Tự

Phía sau chánh điện, có hai con đường nam tả nữ hữu, gồm nhiều bậc thang dẫn lên chùa trên. Ở đây cũng thờ Tam Thế Phật, nhưng chỉ một bậc, tượng Phật cao lớn hơn nhiều. Cảnh trí trên này mát mẻ bởi cây cổ thụ dày đặc. Trước sân chùa, cây lão tùng ...